Chiang Mai #3
泰王国,美丽的拜。
chiangmai day3
Chiang Rai
漫步清迈(1)
chiangmai day1-3
Amazing Chiang Mai 魅力清迈
清迈
遇见·清迈——5 days in Chiang Mai
美丽无双 双龙寺
轻轻亲清迈 发现篇
清迈 小小的幸福 城与郊区篇
chiangmai day1
清迈 suriyan chandra
泰北清迈,一枝花 by Olympus pen2
chiangmai day4
清迈片影
泰国
小城故事多@清迈{02/10/2011-05/10/2011
chiangmai day1-2